ส่งหลักฐานการชำระเงิน


หลักฐานการโอน/ชำระ
* ขนาดไฟล์เกินขนาดของไฟล์รูปและเอกสาร ต้องมีขนาดไม่เกิน 512 KB
ขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงิน
1. ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลตามช่องว่างให้ครบ และถูกต้อง
2. ให้แนบหลักฐานการชำระ เช่น สลิปการโอน, ข้อความแจ้งการโอน อื่นๆ
3. เมื่อส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โปรดรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งกลับให้ลูกค้าทราบพร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะการชำระเงิน
5. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว โรงงานดำเนินการผลิต