news

ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567

ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567

ประกาศแจ้งวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 ☃✨⛄
เริ่มหยุดวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 (วันหยุดสิ้นปี)
และหยุดวันที่ 1 มกราคม 2567 (วันขึ้นปีใหม่)
——————————————-
หมายเหตุ 

1. ลูกค้าที่รับสินค้ากับศูนย์กระจายสินค้า
รับสินค้าวันสุดท้ายเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2566 (ก่อนหยุด)และ เริ่มสั่งสินค้า (หลังปีใหม่)ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อรับสินค้าวันถัดไปตามเวลาที่กำหนด


2. ลูกค้าต่างจังหวัด (จัดส่งทางรถทัวร์) ส่งสินค้า
วันสุดท้ายวันที่ 28 ธันวาคม 2566 (ก่อนหยุด) และ เริ่มสั่งสินค้า (หลังปีใหม่)ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566
เพื่อรับสินค้าวันถัดไปตามเวลาที่กำหนด