news

ประกาศเมนูเทศกาลวันเด็ก 2567

รายการขนมผลิต วันเด็ก 2567

  • เริ่มสั่ง วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 (รอบกลางคืน)
  • ถึงวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 รอบกลางคืน
  • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 รอบเช้า ผลิตสินค้าตามปกติทุกรายการ
หมายเหตุ :
ในช่วงเทศกาลวันเด็ก (ตามรายละเอียดด้านบน) โรงงานจะผลิตขนมตามรายการที่ประกาศนี้เท่านั้นค่ะ