news

ประกาศวันหยุดประจำสัปดาห์ ทุกสาขา

NK DONUT ขอแจ้งประกาศวันหยุดประจำสัปดาห์ของทุกสาขา

โดยจะหยุดตรงกับวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ และหยุดทุกสาขา ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 67 นี้เป็นต้นไป  หากมีรายละเอียดสงสัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสั่งสินค้า ท่านสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ สาขาที่ท่านสั่งสินค้าประจำ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ แอนมินของโรงงาน